Verzet tegen mogelijke sluiting afdeling Verloskunde HagaZiekenhuis Zoetermeer

4 maanden geleden gepubliceerd

Het HagaZiekenhuis heeft plannen om de afdeling Verloskunde in Zoetermeer te sluiten. Dit voornemen stuit op veel weerstand vanuit de lokale gemeenschap. Onderzoek van de GGD toont aan dat de sluiting de kans op babysterfte in de omgeving van Zoetermeer kan verhogen.

GGD-onderzoek: Sluiting verhoogt risico babysterfte

Uit recent onderzoek van de GGD blijkt dat de mogelijke sluiting van de afdeling verloskunde in het HagaZiekenhuis in Zoetermeer kan leiden tot een hoger risico op babysterfte. Jaarlijks worden er ongeveer 1200 kinderen geboren op deze locatie. Als de afdeling sluit, zouden vrouwen uit Zoetermeer voor hun bevalling moeten uitwijken naar vijf andere ziekenhuizen in de regio.

Volgens de berekeningen van de GGD zou de gemiddelde reistijd naar deze ziekenhuizen 22 minuten bedragen. Deze berekening houdt echter geen rekening met eventuele files. Dit kan problematisch zijn, aangezien een reistijd langer dan 20 minuten de kans op babysterfte kan verhogen.

Zorgen uit de gemeenschap

Lokale verloskundigen en inwoners van Zoetermeer hebben hun zorgen geuit over de mogelijke sluiting. Verloskundige Tamara van den Bulk, die al acht jaar in Zoetermeer werkt, benadrukt dat de sluiting zou leiden tot meer stress bij bevallingen. Ze zou dan moeten samenwerken met veel meer partijen en de geboortes zouden verdeeld worden over vijf verschillende locaties.

Ook inwoner Fiona Kappetein, die vier jaar geleden een traumatische bevalling meemaakte, benadrukt het belang van een lokaal ziekenhuis. Zij gelooft dat haar kind niet zou hebben overleefd als het ziekenhuis verder weg was geweest.

Sluiting verloskundeafdelingen in Nederland

De afgelopen tien jaar zijn er in Nederland al dertien locaties voor acute verloskunde gesloten. Wethouder Ingeborg ter Laak van Zoetermeer hoopt dat dit in haar gemeente niet zal gebeuren en dat het GGD-rapport het HagaZiekenhuis op andere gedachten zal brengen.

Het HagaZiekenhuis heeft aangegeven in april een besluit te nemen over de verloskunde-afdeling in Zoetermeer. Het wacht eerst de uitkomsten van twee andere lopende onderzoeken af.